Miért házasodunk egyre később?

Miért házasodunk egyre később?

A házasságkötések számának csökkenése ma már a társadalom széles rétegét érinti, ugyanis a párkapcsolatok több, mint a fele felbomlik. Ez egyre több gyermeket is érint, mivel egy ilyen jelentős változás a testi és lelki fejlődésükre egyaránt kedvezőtlen hatást gyakorol. A növekvő számú házassági perek adatai elsősorban a későbbi kapcsolattartás nehézségeit jelzi. A családot megalapozó férfi-nő kapcsolat napjainkban nemcsak a házasságra korlátozódik, egyre inkább terjednek az egyéb együttélési formák, amelyek a gyermekvállalást, a gyermekekhez való viszonyulást is jelentősen befolyásolják.

Ebben a folyamatban, a korábbinál jóval több kapcsolat bomlik fel, következményei alapvető hatást gyakorolnak az érintettek további életútjára. A régi időkben, a szokáshoz híven minél hamarabb családot alapítottak. Ha valaki huszonévesen hajadon volt, már vénlánynak számított. Manapság ennek az ellentétje él, aminek természetesen megvannak a maga társadalmi okai, például nem eleve elrendezett házasságok létesülnek és a nők önállóan is el tudják tartani magukat. Azonban ez már anyáink idejében is így volt, ők mégis korábban álltak az oltár elé, mint a mostani fiatalok.

A késői házasságkötés okai: A ,,mi” fontosságának hiánya

Jó néhányan vannak úgy vele, hogy szeretnének férjhez menni, ha majd már megtették ezt vagy azt, beindították a vállalkozásukat, utaztak a világ körül. Vagyis miután megvalósították önmagukat. Ilyenkor azok a terveik, amelyek a személyiségükhöz adnak hozzá valamit, előtérbe kerülnek a szerelemhez kapcsolatos igényeikhez képest. A ,,másik” az a személy, akivel nemcsak el tudnák képzelni a közös életüket, de azonnal bele is vágnának, de nem veszik észre a lehetőséget vagy nincs olyan körülöttük, aki felébressze bennük azt az érzést, ami az esküvő felé terelgetné őket.

 

A megfelelő érettség hiánya

Másoknak már van az életükben olyan személy, akit nagyon szeretnek, mégsem kötnének házasságot vele, mert nem érzik magukat elég érettnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pár év múlva ne állítanák össze a vendéglistájukat a legnagyobb lelkesedéssel.

Az anyagi támasz hiánya

Sokan adnák fejüket a házasságkötésre, de nem tehetik meg anyagi okok miatt. Nem engedhetik meg maguknak, hogy a hozzájuk legközelebb álló, több tíz főt megvendégeljék, a megfelelő termeket lefoglalják vagy kifizessék a zenekart. Mindig közbejön egy aktuálisan fontosabb pénzt igénylő helyzet: oktatás, nagyobb lakás, már régóta vágyott nyaralás.

Élettársi szerződés, élettársi viszony

Sokan nem tudják, hogy az élettársi viszony automatikusan létrejön azzal, hogy két, egymással érzelmi-gazdasági közösségben élő személy közös háztartásban együtt él és automatikusan megszűnik, ha például szétköltöznek. Az élettársi viszony független attól, hogy azonos vagy különneműek a felek. Nem kell tehát hozzá külön papír, ha két szerelmes összeköltözik, az már magától a ténytől élettársi szerződésnek számít. Az élettársaknak több lehetőségük van a kapcsolatuk alátámasztására. Az egyik megoldás, hogy közjegyzőhöz fordulnak, aki közjegyzői okiratba foglalhatja az élettársi viszony fennállásáról közösen tett nyilatkozást. A közjegyzői okiratba foglalt élettársi szerződésre számtalan esetben szükséges lehet. Például akkor, ha bizonyos adókedvezményre tartanak igényt, de a munkáltató is el fogja kérni ezt a dokumentumot, ha az élettársak valamilyen munkahelyi támogatásban szeretnének részesülni.

Együttélés vagy házasságkötés?

Sokan azért nem szánják rá magukat a házasságkötésre, mert napjainkban rendkívüli módon felértékelődött a szabadság fogalma és egyre többen gondolják, hogy a családalapítás az önmegvalósítás útjába áll. A stabil és harmonikus együttélés biztosíthatja leginkább a sikeres szakmai életút nélkülözhetetlen hátterét és az egyéni boldogság szinte kimeríthetetlen pillanatait. Elég magas azoknak az aránya, akik csak belesodródnak az együttélésbe, aztán végül mindketten megrekednek az élettársi viszonyban. Amennyiben ez jól működik, később úgy dönthetnek, hogy a házasságkötés szimbolizálja az örök szerelmüket és hűségüket.