Híres szeretők és kurtizánok

Híres szeretők és kurtizánok

A kurtizán vagy szerető udvaroncnő volt, aki az uralkodó vagy más, hatalommal rendelkező személy szolgálatában állt. Az udvarlás kifejezés eredetileg csupán azt jelentette „az udvarban élni”, később született az ,,udvaroncként viselkedő’ majd a ,,szerető’ jelentés. Alapvetően kétféle kurtizán létezett. Egyrészről voltak Olaszországban az ,,őszinte kurtizánok”, akik értelmiségek voltak. A másik típus a ,,cortigiana di lume’, akik a szeretők egy alsóbb osztályába tartoztak. Bár az utóbbiak is az átlagos prostituáltak fölött helyezkedtek el, az előbbi típus volt az előkelőbb és kedveltebb, ezért egyenlően kezelték őket a nemesség női tagjaival.

Híres királyi szeretők

A legnagyobb hadvezérek és államférfiak előkelő helyet foglalnak el a történelemkönyvekben. Még a feleségeikről is szó esik. Az évszázadok során rengeteg lány kényszerült arra, hogy áruba bocsássa a testét. Közülük azok emelkedtek ki, akikben egyesült a szépség, az ész, a tehetség és a műveltség.

III. Henrik francia király szeretője

Itália legkülönösebb kurtizánja, a velencei Veronica Franco volt. 1546-ban született, művelt és szellemes volt, sőt, irodalmi minőségű verseket is írt. Költőként azonban nem számíthatott bevételre, így kurtizán anyja nyomdokaiba lépett. Veronica hamar sikeres lett, vagyonos kitartói befolyásának hála mindent elért, amit csak szeretett volna. Még III. Henrik angol királyt is megszerezte magának. Fontosnak tartotta, hogy segítse és összefogja Velence minőségi szeretőit. Amíg csak tehette, pártolta a művészeket, versei mellett, irodalmi gyűjteményeket jelentetett meg, megbecsült irodalmi köröket alapított. Mire visszatért, hazájában boszorkányság vádjával perbe fogták, de sikerült tisztáznia magát.

Catherine Walters

Sikerült azt elérnie, amit csak nagyon kevés szeretőnek: idős korára is megőrizte vagyonát, egészségét és 80 évesen, békében hunyt el. A divatdiktátorként számon tartott szépség fiatalon meghódította a walesi herceget, VII. Edvárd angol királyt, III. Napóleon császárt és a francia pénzügyminisztert is. Elég pénzt tudott gyűjteni ahhoz, hogy az sokáig kitartson és boldog nyugdíjas éveket biztosítson neki. Ez abban a korban azért is számított forradalminak, mert a legtöbb kurtizán elszegényedve, félredobva végezte, miután minden támogatója ráunt.

Madame de Pompadour

1721-ben született kétes hírű, ám jómódú szülők gyermekeként. Szépsége, műveltsége, karakteres stílusa, valamint kapcsolatai révén megnyíltak előtte a társadalmi élet legfontosabb színterei, a szalonok. Ez az asszony képes volt két évtizeden át elbűvölni és lenyűgözni a fásult, élvhajhász királyt, lovagolt és táncolt, rajzolt, énekelt és szavalt. Közben Madame Pompadour, XV. Lajos szeretőjeként mind nagyobb befolyásra tett szert az udvarnál. Később intim kapcsolata megszűnt a királlyal, az uralkodó barátja lett és a befolyása sem csökkent. Saját dolgozószobájában rendszeresen találkozott miniszterekkel és a királlyal is. Beleszólása volt a külpolitikába és nem kis szerepet játszott az európai diplomácia nagy fordulatában. Elősegítette a francia-osztrák szövetség létrehozását, ami a 7 éves háború kirobbanása idejére átrendezte a szövetségi rendszert. Franciaország a háborút kedvezőtlen békével zárta és a kudarcért a közvélemény elsősorban a király szeretőjére hárította a felelősséget.

Madame DuBarry

A történelem egyik leghíresebb és leggazdagabb királyi szeretője volt. Nehéz gyermekkora után, egészen a legfelsőbb arisztokrata körökbe küzdötte fel magát. Kezdetben alkalmanként egy bordélyházban nyújtott szolgáltatásaival egészítette ki a jövedelmét. 1763-ban megismerkedett Jean DuBarryval, aki arisztokratáknak közvetített ki fiatal hölgyeket. Hamarosan számos arisztokrata vált rendszeres vendégévé. DuBarry bemutatta őt a királynak is. Szépségével azonnal levette lábáról a férfiakat. XV. Lajos is felfigyelt rá és beleszeretett, így ő lett a király legutolsó hivatalos szeretője. Elődjével ellentétben soha nem avatkozott bele a politikába, ám az udvari intrikák nem könnyítették meg a helyzetét és egyre több ellensége akadt. Fényűző élete tragikus módon ért véget.